Gimnazjum im. Jana Pawła II w projekcie

"Bezpieczne Góry" fundacji im. Roberta Schumana

W dniu 15 grudnia 2009 uczniowie nowosarzyńskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II działający w Szkolnym Kółku Geograficzno-Krajoznawczym PRZYGODA mieli okazję wziąć udział w niecodziennym szkoleniu. Przez 120 minut połączenia internetowego z centralą w Warszawie grupa z ośmiu szkół w Polsce za pomocą e-learningu wzięła udział w dwóch szkoleniach na temat bezpiecznego poruszania się po górach. Ratownik Krynickiej Grupy GOPR - Adam Borecki w pierwszej części szkolenia opowiadał uczniom o najważniejszych szlakach górskich w Polsce, Koronie Gór Polski, odpowiednim ubiorze w góry jak i podstawowym wyposażeniu plecaka każdego turysty. Cześć ta była zatytułowana „W górach bezpiecznie”. Drugi element szkolenia dotyczył zbliżających się ferii i związanych z nimi wyjazdów na narty i snowboard. Ratownik GOPR-u mówił o udzielaniu pierwszej pomocy na stoku, sposobach na uniknięcie lawiny. Na zakończenie opowiadał jak bezpiecznie wędrować zimą po szlaku.

Druga godzina spotkania zatytułowana była „Zimą w górach bezpiecznie”. Leitmotivem całego szkolenia było jest bezpieczeństwo i znajomość telefonów alarmowych GOPR w górach (601 100 300). Po każdym z wykładów uczestnicy mogli zadawać pytania prowadzącemu za pomocą zainstalowanego w sali mikrofonu. Ponadto prowadzący jak i uczestnicy programu mieli na bieżąco obraz z poszczególnych szkół biorących udział w e-learningu, dzięki zainstalowanym kamerom.

Projekt „Bezpieczne Góry” organizowany jest przez Fundację im. Roberta Schumana przy udziale Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Studenckiego Klubu Górskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Całość jest współfinansowana ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W naszej szkole spotkanie mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu informatyków: Pana Jacka Bystrzyńskiego i Wiesława Podkalickiego oraz opiekuna SKGK PRZYGODA.

Andrzej Kusiak