"Zachowaj Trzeźwy Umysł"
1. CEL
• Popularyzacja turystycznych Marszy na Orientację jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
• Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą i kompasem w terenie;
• Poznanie środowiska przyrodniczego okolic Nowej Sarzyny;
• Umożliwienie zdobywania odznaki Imprez na Orientację;
• Propagowanie InO w środowisku podkarpackim
• Spotkanie sympatyków InO i ich integracja;


2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
21 maja 2010, Łętownia – Perlaki

3. ORGANIZATORZY
Szkolne Kółko Geograficzno-Krajoznawcze działające w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie. Gimnazjum w Łętowni

4. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Imprezy: Andrzej Kusiak
Budowniczowie tras:
TM - Jagoda Dolecka, Michał Grześkiewicz,
TJ/TS - Mateusz Bielecki, Andrzej Kusiak

5. FORMA I KATEGORIE

Kategoria
Etap
Nazwa etapu
Długość
Budowniczy
TM
I
„Trzeźwi INOwcy”
3700m
Michał Grześkiewicz
TM
II
„Kreskówka z dymkiem” SpongeBob Kanciastoporty
3500m
Jagoda Dolecka
TJ / TS
I
„Tabletki, które nie leczą”
3500m
Andrzej Kusiak

TJ / TS
II
Palenisko”
3700m
Mateusz Bielecki


6. PROTESTY I ODWOŁANIA
Podczas zawodów nie wpłynął żaden z protestów pisemnych.

7. PODZIĘKOWANIA
• dla Nadleśnictwa Leżajsk, za użyczenie terenu na zorganizowanie zawodów
• dla Pani mgr Iwony Paul za pomoc w profilaktyce
• dla Piotra Perlaka za udostępnienie grilla turystycznego

8. UCZESTNICY
• TM 30 zespołów 69 uczestników
• TJ 5 zespołów 8 uczestników
• TS 4 uczestników
ŁĄCZNIE W ZAWODACH WZIEŁO UDZIAŁ 82

9. NAGRODY
Dyplomy za miejsca 1-3 w trzech kategoriach oraz nagrody „niespodzianki”

10. POGODA
Było ciepło i słonecznie z przelotnym deszczem (+ 22 °C ). Ciśnienie wysokie (1020 hPa).

12. ODZNAKA IMPREZ NA ORIENTACJĘ
Kategoria TS, TJ, TM: 4 punkty (po 2 punkty za każdy ukończony etap).

Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne imprezy SKGK PRZYGODA!
Komitet organizacyjny