Członkowie

Opiekun grupy:
mgr Andrzej Kusiak

Pomoc:
mgr Aleksandra Maruszak, mgr Marzena Marki, mgr Teresa Młynek, mgr Ewelina Kusiak, mgr Andrzej Lada, mgr Justyna Gnatek,
mgr Ilona Rytwińska-Berc, mgr Grzegorz Jakubowski, ks. mgr Andrzej Szczepek

Członkowie klubu NKL PRZYGODA w roku szk. 2010/2011r.

1. Iga Chmiel
2. Jagoda Dolecka
3. Dominika Kocój
4. Michał Grześkiewicz
5. Łukasz Pawlica

Członkowie kółka SKGK w roku szk. 2010/2011r.

1. Michał Obara
2. Sylwia Biały
3. Bartosz Tworkowski
4. Katarzyna Szarlej
5. Daniel Potaczała
6. Gabriela Smycz
7. Daniel Panek
8. Maria Paszek
9. Natalia Jagieła
10. Jan Ryzner
11. Ermina Piech
12. Karol Strojek
13. Miłosz Półćwiartek
14. Konrad Padowski
15. Adrian Zdżalik
16. Alicja Rojan
17. Małgorzata Trojan
18. Mateusz Michna
19. Mateusz Kusy
20. Artur Jagiełło
21. Michał Zapart
22. Mateusz Czadowski
23. Natalia Słomiany
24. Mateusz Sarzyński
25. Sylwia Słoniec
26. Klaudia Gilarska
27. Kamil Kusiak
28. Paulina Błajda
Członkowie klubu NKL PRZYGODA w roku szk. 2011/2012r.

1. Iga Chmiel (MPInO 667)
2. Jagoda Dolecka
3. Karolina Sarzyńska
4. Michał Grześkiewicz (MPInO 669)
5. Łukasz Pawlica

Członkowie kółka SKGK w roku szk. 2011/2012r.

1. Michał Obara
2. Ewelina Mazur
3. Bartosz Tworkowski
4. Katarzyna Szarlej
5. Daniel Potaczała
6. Gabriela Smycz
7. Natan Makowiecki
8. Dawid Paul
9. Alicja Stempak
10. Jan Ryzner
11. Ermina Piech
12. Karol Strojek
13. Natalia Szarlejk
14. Konrad Padowski
15. Izabela Siuzdak
16. Ilona Panek
17. Aleksandra Miazga
18. Mateusz Michna
19. Karolina Hawer
20. Artur Jagiełło
21. Michał Zapart
22. Mateusz Czadowski
23. Klaudia Dec
24. Karolina Szwedo
25. Urszula Kopacz
26. Klaudia Gilarska
27. Aleksandra Rejman
28. Karol Bąk
29. Kacper Napieralski
30. Seweryn Kulec
31. Anita Nietrzeba
32. Ewelina Mazur

 

Członkowie kólka w roku szk. 2007/2008r.

1. Adam Maślanka
2. Adrianna Korzystka
3. Barbara Tudryn
4. Bartosz Węglarz
5. Damian Stachnio
6. Justyna Bazan
7. Joanna Jagieło
8. Katarzyna Trojan
9. Karolina Samek
10.Krystian Dudek
11. Kamil Maczuga
12. Piotr Trojan
13. Mateusz Witkowski
14. Mateusz Bielecki
15. Mateusz Czerwonka
16. Michał Grześkiewicz
17. Milena Małecka
18. Michał Iwasieczko
19. Natalia Marcinowska
20. Ewa Marzena Flis
21. Sylwia Klara Madej
22. Tomasz Jandziński
Członkowie kółka w roku szk. 2008/2009r.

1. Adrianna Korzystka
2. Arkadiusz Bazan
3. Barbara Tudryn
4. Bartosz Węglarz
5. Beata Flis
6. Damian Stachnio
7. Damian Grzeskiewicz
8. Iga Chmiel
9. Justyna Bazan
10. Katarzyna Trojan
11. Karolina Samek
12. Krystian Dudek
13. Kamil Maczuga
14. Karolina Sarzyńska
15. Piotr Trojan
16. Mateusz Bielecki
17. Mateusz Czerwonka
18. Magdalena Wołoch
19. Mateusz Bizior
20. Michał Grześkiewicz
21. Milena Małecka
22. Natalia Marcinowska
23. Ewa Marzena Flis
24. Sylwia Klara Madej
25. Tomasz Jandziński

 Członkowie kółka w roku szk. 2009/2010r.

1. Agnieszka Zygmunt
2. Aldona Smoła
3. Bartosz Tworkowski
4. Beata Flis
5. Daniel Potaczała
6. Ewelina Tołpa
7. Grab Krzysztof
8. Grzegorz Smoła
9. Iga Chmiel
10. Jan Ryzner
11. Katarzyna Majewska
12. Karol Strojek
13. Karolina Sarzyńska
14. Konrad Padowski
15. Magdalena Wołoch
16. Małgorzata Żuraw
17. Mateusz Bielecki
18. Mateusz Michna
19. Michalina Iwasieczko
20. Michał Grześkiewicz
21. Michał Zapart
22. Paweł Siedlecki
23. Pawlica Łukasz
24. Sylwia Janiec
25. Wojciech Hałaj
26. Klaudia Gilarska
27. Kamil Kusiak
28. Jagoda Dolecka
29. Wojciech Kozłowski